Tłumacz przysięgły języka niemieckiego
mgr Iwona Wiśniewska

Tłumaczenia przysięgłe


Zasady tłumaczeń przysięgłych:

Zasady tłumaczeń przysięgłych zawarte są w Rozporządzeniu ministra sprawiedliwości w sprawie biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych. Rozporządzenie reguluje warunki, które tłumacz musi spełnić, aby zostać tłumaczem przysięgłym oraz zasady pracy, sposób, format oraz stawki tłumaczeń przysięgłych.

Tłumacz zobowiązany jest do prowadzenia rejestru tłumaczeń przysięgłych, tzw. repertorium. Każdy z przetłumaczonych dokumentów i każde z tłumaczeń ustnych jest rejestrowane, przy czym otrzymuje swój niepowtarzalny numer repertorium. Wpis do repertorium zawiera dane osoby zlecającej, informacje o wykonanym tłumaczeniu, ilość stron lub godzin tłumaczenia oraz wysokość pobranej należności..

Format tłumaczenia przysięgłego:

W tłumaczeniu przysięgłym tłumaczona jest nie tylko treść dokumentu. Tłumacz przysięgły zobowiązany jest także do opisu pieczęci (kształt, treść, kolor), podpisów, papieru o szczególnych cechach (hologramy, znaki wodne itp.), niepowtarzalnego sposobu zabezpieczeń dokumentu (pieczęci tłoczone, nić ozdobna). Tłumaczenie przysięgłe opatrzone jest na koniec nadanym mu unikalnym numerem repertorium, zgodnym z wpisem do tegoż repertorium, adnotację o zgodności tłumaczenia z oryginałem/kopią dokumentu, pieczęć oraz podpis tłumacza i datę wykonania. Tłumaczenie przysięgłe musi być zatem wykonane w wersji papierowej.

Rozliczanie tłumaczenia przysięgłego:

Podstawą rozliczenia przysięgłych tłumaczeń pisemnych jest jedna strona rozliczeniowa, zawierająca 1125 znaków ze spacjami gotowego dokumentu.

Obliczania ilości stron tłumacz dokonuje po przetłumaczeniu całego tekstu wraz z jego niepowtarzalnymi cechami, pieczęciami i podpisami oraz adnotacją o zgodności tłumaczenia z oryginałem. Po zakończeniu pracy wszystkie znaki ze spacjami są dodawane w programie komputerowym do edycji tekstów, a uzyskaną liczbę znaków dzieli się przez 1125. W ten sposób uzyskuje się ilość stron tłumaczenia. Za podstawę tłumaczenia uważa się stronę rozliczeniową, zawierającą 1125 znaków. Jeśli nawet przetłumaczona strona będzie zawierać mniej znaków (np. 585), to i tak liczona jest już jako jedna strona tłumaczenia przysięgłego. 
» O mnie
 
» Wykształcenie
 
» Specjalizacje
 
» Referencje
 
» Przysięgłe
 
» Nauka języka
 
» Cennik tłumaczeń
 
» Aktualne promocje
 
» Kontakt
 
» Blog
 
 
  Iwona Wiśniewska 2008© Wszelkie prawa zatrzeżone Projekt: Vanti